Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji

  • PODELI
PODELI

Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji

Da li ste ikad putovali na krajnji jug Egipta? Ovo je mesto gde možete doći na samo par koraka od jednog među prvim mestima gde se praktikovala nauka na svetu, podignutom da bude uporište znanja i praistorijska naučna institucija. Zove se „Nabta Plaja“ a uvreženo je mišljenje da je ovo prva ikad izgrađena astronomska observatorija na Zemlji, oko 1.000 godina starija od Stounhendž-a u Britaniji.

Uopšte uzev, Bazen Nabta na jugu Egipta je veliko arheološko nalazište izuzetno bogato praistorijskim nalazima iz perioda ranog holocena i kasnog neolitskog doba. Bazen se nalazi oko 800 km južno od Kaira, 100 km zapadno od grada Abu Simbel-a, 200 km istočno od grada Šark El Uveinat i 30 km severno od Egiptsko-Sudanske granice. Nabta obuhvata veliki megalitsko poravnanje, “Krug kalendar” uz još dva manja brežuljka pokrivena kamenjem nazvana “tumuli”. Egipatska pustinja je trenutno suva, ali pre 8,000 do 10,000 godina ova oblast je bila blagoslovena mnogobrojnim kišnim razdobljima kada je nivo padavina prelazio godišnjih 500 mm. Najmlađi „vlažni“ period je ovde bio u poslednjim interglacijalnim i glacijalnim periodima. Za vreme ovih perioda, Severna Afrika, uključujući Egipat, je bila u potpunosti prekrivena listopadnim i tropskim šumama, i savanom sa odgovarajućim bezbrojnim vrstama flore i faune kao što su npr. izumrli tipovi of bufala i velikih žirafa i varijeteti antilopa i gazela. Približno oko 8.000 godine pre nove ere, kao posledica opadajućeg nivoa kiša i pojave nestašice vode, hrane i životinjskih krda, rani proto-Egipćani su napustili egipatska prostranstva i prirodom bili primorani da se koncentrišu u centralnom regionu doline i delte Nila koje postaju jedine oblasti u Egiptu sa dovoljnim zalihama vode. Moderni istraživači i proučavaoci koji se bave iskopavanjima u ovim oblastima smatraju da je Nabta Playa praistorjski “kalendar”, koji je označavao letnji solsticij; astronomski fenomen koji se odigrava dva puta godišnje kada se zemljina severna i južna hemisfera earth naginju naizmenično ka Suncu uzročivši dolazak dva letnja godišnja doba naizmenično u obe hemisfere.

 

Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji

 

U „Nabta Plaji“, postoje tri kamena unutar kamenog kalendarskog kruga koji prestavljau tri blistave zvezde Orionog pojasa na nebu. Nasuprot druga tri kamena unutar kalendarskog kruga Nabta Plaja koji predstavljaju blistave zvezde koje liče na raspored zvezda u sazvežđu Orion koje predstavlojaju ramena i glavu Oriona kako su izgledala u tom trenutku na nebesima iznad Egipta. Krug 3,6 metara širok „Nabta Plaje“ je izgrađen koceptualno kao predstava kretanja nebeske sfere.

Osim kalendarskog kruga postoje i poravnanja velikih megalitskih kamenova koji predstavljau stvarna nebeska tela pratioce ranije pomenutih zvezda. Uz upotrebu satelita, arheo-astronomi i astrofizičari sa Južnog Metodističkog Univerziteta (SMU) iz Dalasa, SAD, su potvrdili da je Nabta Plaja u liniji sa zvezdama Sirius, Arkturus, Alfa Centauri i sa Orionovim pojasom.To bi značilo da su Egipatski konstruktori ovih megalitskih spomenika raspolagali takvim suštinskim poznavanjem fizike i astronomije koja se može meriti sa našim danas, u 21.veku. Na žalost, više decenijska tiranija u Egiptu je ostavila Nabta Plaju potpunio zapostavljenom. Ranija ministarstva i državni upravitelji nisu obraćali bilo kakvu pažnju na ovaj važan naučni lokalitet. Ne postoje asfaltirani putevi do njega, nema osvetljenja na lokalitetu ovog istorijskog spomenika, nema organizovanih turističkih razgledanja lokaliteta, ničega. Ali sada je na pomolu novo doba u Egiptu nakon razvojne revolucije od 25. januara, možda je ovo dobar trenutak kao i bilo koji drugi da egipatska vlada koja je upravo dobila mandat, preuzme na sebe zadatak da primeni mere razvoja. Istorijska i naučna važnost ovog nalazišta bi trebalo da ga označi kao značajnu lokaciju na mapi egipatskog turizma. Ono bi obogatilo putovanje turistima koji posećuju susedni grad Abu Simbel koji bi bili u prilici da vide još jedan fenomen-brilijantni primer astronomskog inžinjeringa ljudskom rukom izrađen, delo drevnih Egipćana koji su osvetlili lice statue egipatskog Kralja Ramzesa II, dva puta godišnje, samo 22. februara i 22. oktobra, što se ponavlja svakih 12 meseci.Posle revolucije 25. januara, većina Egipćana je dobila nadu u svetlu budućnost. Potrebno je naglasiti da ono što je sistematski bilo uništavano decenijama, neće biti reformisano preko noći. Proces promene će uzeti značajno vreme, i zahtevaće ekstremno strpljenje, posvećenost i upornost. Njihove plodove će uglavnom moći da vide tek buduće generacije ako sada delujemo odlučno i sa verom.

Bibliografija: Endrju L. Slejman. Neolitiski Osmatrači neba. Publikacija Arheološkog Instituta Amerika. Maj 27, 1998. Drevne Observatorije: Bezvremeno Znanje . NASA. Drevna Astronomija: Da li je egipatski “Stounhenž” najstariji ? Svemir Danas Online. 2006. Najstarija Astronomska Megalitska Poravnanja otkrivena u Južnom Egiptu Alignment od strane naučnog tima. Univerzitet Kolorado Boulder. 31. Mart, 1998. McK Mehil, Junior.; Šild, R.; Vendorf, F.; Brenmer, R. Astronomija Nabta Plaje Afričko Nebo, 11.svezak, str.2. Univeritet Harvard. AA(Odeljenje za Astrofiziku i Nauke o planeti , Univerzitet Kolorado, SAD [email protected]), AB(Institut za Arheologiju Arheologiju i Etnologiju, Poljska Akademija Nauka , Varšava , Poljska), AC(Odeljenje za Antropologiju, Južni Metodistički Univezitet , Dalas, SAD), AD(Oldwik, Zapadni Saseks, UK). Jul 2007

Prevod Katarina Krstić Preuzeto sa sajta http://www.onislam.net

176500

p.n.e.

32000

p.n.e.

15300

p.n.e.

10500

p.n.e.

10000

p.n.e.

5300

p.n.e.

5000

p.n.e.

4500

p.n.e.

4236

p.n.e.

3100

p.n.e.

3000

p.n.e.

2550

p.n.e.

1600

p.n.e.

1500

p.n.e.

588

p.n.e.

500

p.n.e.

360

p.n.e.

355

p.n.e.

323

p.n.e.

190

p.n.e.

99

p.n.e.

82

p.n.e.

62

p.n.e.

7

p.n.e.

Zvezdana mapa u pećini Brunikel
Zvezdana mapa u pećini Brunikel

Žak Žober, Sofi Verhajden (Jacques Jaubert, Sophie Verheyden) i ostali nenavedeni autori upravo objavljenog “Pisma” od 25.05.2016. u online časopisu “Nature magazine” pod nazivom “Rane građevine neandertalaca u dubinama Brunikel Pećine na jugozapadu Francuske”…

Saznajte više
Maršakov Lunarni kalendar
Maršakov Lunarni kalendar

Aurignacijski LUNARNI KALENDAR(izv. Aurignacian Lunar Calendar) Najstariji Lunarni kalendar i prva identifikovana sazvežđa u tzv. pećinskoj umetnosti nađenoj u Francuskoj i Nemačkoj. Astronomi-sveštenici ovih kasnih gornjopaleolitskih kultura su razumeli matematičke odnose i vremenske pauze i…

Saznajte više
Paleolitska pećina Lasko
Paleolitska pećina Lasko

Paleolitska pećina Lasko se nalazi u čitavom kompleksu pećina blizu sela Montinjak na jugoistoku Francuske u regiji Dordonji; poznata po pećinskim slikama na svodu koje potiču iz ranog tzv. Magdalenskog doba sa kraja Paleolita i nastale su, po najskromnijim procenenama, oko 15.300 godine pre n.…

Saznajte više
Sfinga – vizija neba sa zvezdanim časovnikom
Sfinga – vizija neba sa zvezdanim časovnikom

Velika Sfinga na platou Gize je isklesana od ogromnih blokova peščanika a položajem je orijentisana u pravcu istoka (29.97528° Sever; 31.1375° Istok) ka tački na horizontu na kojoj je najverovatnije u zoru izlazilo prvo sazvežđe Lava u trenutku kada je izgrađena u eri Lava (10.500 – 8…

Saznajte više
Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji
Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji

Da li ste ikad putovali na krajnji jug Egipta? Ovo je mesto gde možete doći na samo par koraka od jednog među prvim mestima gde se praktikovala nauka na svetu, podignutom da bude uporište znanja i praistorijska naučna institucija. Zove se „Nabta Plaja“ a uvreženo je mišljenje da je ovo pr…

Saznajte više
Starčevačka kultura
Starčevačka kultura

U prvim neolitskim naseljima zemunica Starčevačke kulturne grupe osnovanim pre 7000 godina na Gardošu u Zemunu, u beogradskim opštinama Grocka, Vinča, selima Grabovac, Stubline i Zvečka nađeno je i mnogo grnčarije vrlo dobre izrade bombastog oblika ukrašene ornamentalnim motivima urezanim i…

Saznajte više
Solarni krugovi Gošek
Solarni krugovi Gošek

Piter Bil i Fransoa Berteme su 2002. godine otkopali kružnu formaciju u okolini Gošeka (Nemačka) iz 5000 godine pre n. e. ispravljajući mapu neolitske Evrope. Prof. Bil, (ex. Hale- Vitenberg Univ. sada predavač Kebridž Univ.) locirao je nalazište pomoću sistema za globalno određivanje (GPS)…

Saznajte više
Astrologija i pismenost u Mesopotamiji i Vinči
Astrologija i pismenost u Mesopotamiji i Vinči

Astrologija potiče iz Mesopotamije. Drevna civilizacija „plodne doline Mladog meseca” („Fertile Crescent”) je od početka VI milenijuma pre n.e. bila smeštena između reka Tigra i Eufrata (Irak) je dala carstva Sumera, Akada, Hetita, Parćana. Vavilonski sveštenici su pravili zvezdane kar…

Saznajte više
Nebo starih Egipćana
Nebo starih Egipćana

Osnov najranijeg egipatskog kalendara su bili Lunarni ciklusi i tako nije moglo da se predvidi najkritičniji događaj u njihovim životima: početak godišnje poplave Nila. Ubrzo su primetili značaj prve zvezde koja izlazila na horizontu „Zvezda Pas” odn. Sirijus sazvežđa Canis Major. Dan ka…

Saznajte više
Stounhendž
Stounhendž

Stounhendž (3100 godina pre n. e.), praistorijski kameni krug u Viltšajeru (Velika Britanija) sačinjen je od velikih klesanih megalita. Tadašnja sofisticirana megalitska opservatorija i kalkulator položaja zvezda na nebu je omogućila izračunavanje vremena za početak svih poljoprivrednih rado…

Saznajte više
Zigurat iz Ura
Zigurat iz Ura

Između reka koje presecaju plodnu dolinu Mesopotamije (današnji Irak) naselili su se od Sumera prvi Ubaidi u periodu između 4.000 i 3.500 godina pre n. e. i izgradili gradove: Ur, Vavilon i Urak. Ur, prvi grad nikao južno od reke Eufrat na obodu pustinje al-Hajar bio je najbogatiji. Vavilon, hro…

Saznajte više
Velika piramida – Zodijačka arhitektura
Velika piramida – Zodijačka arhitektura

Tri velike piramide na platou Gize su najčudesniji istorijski spomenici drevnog Egipta i najveći spomenici arhitekture na svetu – piramida faraona Kufua, piramida faraona Kefra i piramida faraona Menkarea. Piramida faraona Kufua je bila najvišlja poznata svetska građevina preko 3.800 godin…

Saznajte više
Nebeski disk – Nebra
Nebeski disk – Nebra

Nebeski disk pokazuje najstariju predstavu astro-fenomena na svetu. Prikazuje dnevno i noćno nebo na pozadini apstraktnog prikaza zvezdanog neba uz opis i sliku Sunčevog i Mesečevog hoda preko nebekog svoda. Noćno putovanje broda preko nebeskog okeana je tu prvi put pronađeno i simbolično prik…

Saznajte više
Kineska astrologija
Kineska astrologija

U Kini upravljanje svih ljudskih aktivnosti prema kretanju Sunca, Meseca i zvezda uključujući kardinalnuorijentaciju građevina u prostoru može da se prati već od neolitskih kultura 5000 godina pre nove ere. Kao što se kaže i u rečima Sima Kijana (engl. transkr. Sima Qian) oko 100 g. pre n. e…

Saznajte više
Zoroaster
Zoroaster

U različitim Zoroasterijanskim tekstovima uključujući „Bundahishn” govori se o početku svetske istorije, 9.000 godina pre tradicionalno prihvaćenog datuma dolaska njihovog velikog proroka, Zoroastera, godine 588 pre nove ere. Početak sveta je 9.588 godine pre n. e. kada su se po jednom tek…

Saznajte više
Grčki filozofi
Grčki filozofi

Tales iz Mileta (620 – 546 godine pre n. e.), Grčka – Jonija. Filozof i  naučnik koji prvi govori o osnovnim naučnim principima, poreklu materije i supstanci. Osnovao Prirodnu školu filozofije, predvideo pomračenje Sunca 25. maja 585. godine p n.e. Egipatski sveštenici su mu prene…

Saznajte više
Nektanebus II
Nektanebus II

Treći i poslednji faraon iz trinaeste dinastije, poslednji vladar drevnog Egipta rodom iz Egipta (vladao od 360 – 342 godine pre n. e.). Nasuprot verovanju da je Aleksandar Veliki sin makedonskog kralja Filipa II legende tvrde da je dečakov pravi otac bio faraon Nektanebus koji je u to vreme…

Saznajte više
Velika Aleksandrijska biblioteka
Velika Aleksandrijska biblioteka

U Velikoj Aleksandrijskoj biblioteci osnovanoj otprilike 356 g. pre n. e. čuvano je između 400-500,000 knjiga u formi pisanih svitaka papirusa sa spisima naučnika kao što su Aristotel, Arhimedes, Platon… Aleksandar Veliki je na presto Egipta postavio svoga ratnog druga i potonjeg filozofa …

Saznajte više
Beros
Beros

Beros (hald. Bel-Usur ), haldejski, odnosno vavilonski astrolog, hroničar Vavilona i povratka Aleksandra Velikog sa pohoda na zapad 323. godine pre nove ere. Sam kaže u svojim hronikama da je živeo u doba Aleksandra Velikog – Filipovog sina. Osnovao je astrološku školu na ostrvu Kos gde j…

Saznajte više
Hiparhus
Hiparhus

Hiparhus (oko 190 g. pre n. e. – oko 120 g. pre n. e), (lat. Hipparchus), rođen u Nikeji odnosno u današnem Izniku u Turskoj, ali je veći deo života proveo na Rodosu. »ALMAŽEST» ( Almagest ), delo Ptolomeja (iz drugog veka pre nove ere) predstavlja glavni izvor saznanja koja danas posed…

Saznajte više
Nakovanski Zodijak
Nakovanski Zodijak

Hrvatski znanstvenik dr. Stašo Forenbaher s Antropološkog instituta u Zagrebu je sa svojom ekipom prije desetak godina u arheološkom nalazištu Spila u Nakovani na Pelješcu otkrio dijelove astrologove ploče iz 100. godine prije Krista. O tom iznimno rijetkom arheološkom nalazu, nazvanom Zodija…

Saznajte više
Antikitera
Antikitera

Mehanizam sa Antikitere je drevna grčka analogna mašina (takođe se opisuje kao prvi “mehanički računar”) za računsko određivanje astronomskih pozicija nebeskih tela. Koristio se za predviđanje astronomskih pozicija i eklipsi za kalendarske i astrološke svrhe. Otkrio ga je 1901. …

Saznajte više
Komagenski Lav
Komagenski Lav

Horoskop „Komagenski Lav“ predstavlja reljef astralnog lava u Nehmrutdahuh (tur. Nemrut Dağı; engl. transkr. NEHM-root dah-uh) u Turskoj koji predstavlja sazvežđe Lava. Srp mladog meseca je prikazan na grudima Lava; planete Jupiter, Merkur i Mars su prikazane iznad lavovih leđa (nađeni pra…

Saznajte više
Biblijski Magovi
Biblijski Magovi

Najveća astrološka priča je biblijska priča o Vitlejemskoj zvezdi. “Iz biblijskog teksta je sasvim očigledno da se ovde radilo o nebeskoj pojavi jedne sasvim posebne vrste. Ako mislimo na jedan iznenadni svetli bljesak na nebeskom svodu, onda dolaze u obzir samo dve mogućnosti, ne uzimajući…

Saznajte više

Saznajte šta vam zvezde poručuju

Natalna karta

Natalna karta

PDF

Natalna karta tj. vaš lični horoskop, grafički je prikaz planeta na nebu u trenutku vašeg rođenja. Poručite PDF knjigu vašeg ličnog horoskopa sa tumačenjima svih aspekata iz vaše natalne karte.

4.990 RSD

Saznajte više
Online astrološke konsultacije

Online astrološke konsultacije

30 min

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa trenutnom životnom situacijom, ljubavne dileme ili neke druge probleme – možete zakazati razgovor sa astrologom i saznati šta Vam zvezde poručuju!

Saznajte više