Biblijski Magovi

  • PODELI
PODELI

Biblijski Magovi

Najveća astrološka priča je biblijska priča o Vitlejemskoj zvezdi. “Iz biblijskog teksta je sasvim očigledno da se ovde radilo o nebeskoj pojavi jedne sasvim posebne vrste. Ako mislimo na jedan iznenadni svetli bljesak na nebeskom svodu, onda dolaze u obzir samo dve mogućnosti, ne uzimajući u obzir i zvezde padalice: dakle, ili kometa ili jedna nova zvezda, izražena stručnim jezikom “nova”. Pojava Vitlajemske zvezde, a prema onome kako ju je sveti jevanđelist Matej opisao, u svetlosti savremenog astronomskog znanja, prema svima znacima bila je Nova, tj. nova zvezda. Tako se naziva zvezda koja odjednom zasija na nebeksom svodu i koja se može i golim okom videti. Interesantno je da je još Origen, koji je živeo u Aleksandriji oko 200. godine posle rođenja Hristova, sa genijalnom pronicljivošću nazvao Vitlajemsku zvezdu – Nova.

Razume se, nas najviše interesuju rezultati novih astronomskih ispitivanja, odnosno oblika i karaktera Vitlejemske zvezde. Oni vode svoj početak od poznatog svetskog matematičara i astronoma Johanesa Keplera. Nešto pred praznik rođenja 1603. godine, 17. decembra, taj astronom je sedeo u svojoj opservatoriji visoko iznad Vlatave na Hradčanima u Pragu i svojim teleskopom pratio približavanje planeta jedne prema drugoj. Pred njegovim očima ukazala se veličanstvena pojava, koju astronomi nazivaju “konjunkcija”, tj. približavanje dvaju nebeskih tela na podjednakoj razdaljinskoj dužini. Katkad se dve planete toliko približe jedna drugoj, da izgledaju kao jedna velika sjajna zvezda. U toku te noći, Jupiter i Saturn su obrazovali konjukciju u sazvežđu “Ribe”. Ispitujući tu pojavu, Kepler se setio dela “Izvori spasenja” poznatog jevrejskog naučnika Abarbanela. U njemu je naučnik saopštavao da je prema jevrejskim astrolozima konjunkcija Jupitera i Saturna bila nagoveštaj velikih istorijskih događaja; prema njima, očekivani Mesija je trebalo da se pojavi u svetu pri takvoj konjukciji Jupitera i Saturna u sazvežđu “Ribe”. Kepleru je odjednom blesnula genijalna pretpostavka: da li i Vitlejemska zvezda, kojom je obeleženo rođenje Hristovo, nije bila konjunkcija slična onoj koju je on video za vreme praznika rođenja 1603. godine? Kepler je započeo najdetaljnija i tačna astronomska ispitivanja, čiji je rezultat bio da je 747. godine od osnivanja Rima, tj. 7. godine pre nego što je ustanovljeno hrišćansko brojanje godina, bila najmanje tri puta konjukcija Jupitera i Saturna u sazvežđu “Ribe”. Zaključci Johanesa Keplera osnivača planetnih zakona koji su po njemu dobili ime, bili su primljeni i podržani i od drugih poznatih astronoma onog vremena. Pored svega, tada se astronomska nauka nalazila na takvom stepenu razvitka da spomenuti rezultati Keplerovog ispitivanja nisu mogli biti dokazani na neosporan način, odnosno, nisu imali jasan naučni dokaz.

 

Biblijski Magovi

 

Međutim, nauka našeg stoleća dala je i taj dokaz. Konačno je 1925. g. nemački naučnik P. Šnabel dešifrovao novovavilonsko klinasto pismo i crteže jednog čuvenog antičkog stručnog instituta astrološke škole iz Sipara u Vaviloniji. Između beskrajnih naziva podataka, on nailazi na jednu zabelešku o položaju planeta u sazvežđu Riba. Tu su Jupiter i Saturn brižljivo ucrtavani tokom pet meseci. A to je, preračunato na naše vreme, 7. godina pre Hristovog rođenja! Sam događaj Roždestva mogao se ovako odigrati: 29. maja 7. godine pre Hrista mudraci su posmatrali prvo sužavanje položaja obe planete. U to doba u Mesopotamiji vlada već nepodnošljiva vrućina, a leto nije vreme za teška i dugačka putovanja. Osim toga, oni su znali da će se konjunkcija ponoviti 3. oktobra. Isto onako kao što su umeli da izračunaju buduće pomračenje Sunca i Meseca, mogli su unapred tačno izračunati i ovu konjunkciju. Pošto je 3. oktobar bio baš jevrejski praznik Očišćenja, oni su mogli da tu okolnost shvate kao neki predznak i da upravo zbog toga krenu na put.

Pošto su se 4. decembra Jupiter i Saturn po treći put sastali u sazvežđu Riba, oni se “obradovaše veoma velikom radosti” i krenuše u Vitlajem, “a to i zvezda koju su videli na istoku iđaše pred njima” (Mat. 2, 10.9). Na putu za Hevron, 7 kilometara udaljenom od Jerusalima, postoji selo “Vet Lam”, stari Vitlajem u Judeji. Prastari visinski put, kojim je još Avram prošao, vodi sa severa skoro tačno na jug. Prilikom svoje treće konjunkcije planete Jupiter i Saturn su izgledale kao da su se stopile u jednu veliku svetleću zvezdu. U večernjem sutonu mogle su se primetiti s juga, tako da su mudraci sa istoka na svome putu iz Jerusalima u Vitlajem stalno imali pred očima ovu blještavu zvezdu. Zvezda je zaista išla “pred njima” onako kako opisuje jevanđelje. Svake godine milioni ljudi u svetu slušaju istoriju o mudracima sa istoka. “Vitlejemska zvezda”, neodvojivi simbol Božića, i inače prati ljude kroz svet. Pojava te zvezde repatice je protumačena kao znak poslan od Boga da najavi rođenje i dolazak Mesije na svet. Tri Maga, kralja- astrologa iz Persije (današnji Irak) su odredili čas rođenja Mesije na osnovu položaja ove zvezde.“

Magi, koje još nazivaju i Tri mudraca, ili Tri kralja ili Kraljevi sa Istoka, su prema zvaničnom hrišćanskom predanju, bili moćni strani dostojanstvenici koji su, dolazeći iz Jerusalima, posetli Isusa odmah po rođenju, noseći mu poklone: zlato, tamjan i miro. Zanimljivo je da se u manastiru Svetog Pavla na Svetoj gori Atoskoj nalazi zlatni kovčeg iz 15. veka, sa poklonima koje su Magi doneli Isusu, koji je poklonila manastiru sultanija Mara Branković, kći Despota Đurađa Brankovića, a kraljevska supruga otomanskog Sultana Murata II i baba Mehmeta II Osvajača (Konstantinopolja). To što je zvanična crkva prihvatila «nebeski» zvezdani znak rođenja Isusa Hrista i kanonizovala likove istočnih kraljeva-astrologa u ovoj pripovesti, dugujemo između ostalog i opisu Isusovog rođenja u Novozavetnom Jevanđelju po Sv. Luki, 21:25 “Javiće se znaci u suncu i u mjesecu i zvijezdama.”

176500

p.n.e.

32000

p.n.e.

15300

p.n.e.

10500

p.n.e.

10000

p.n.e.

5300

p.n.e.

5000

p.n.e.

4500

p.n.e.

4236

p.n.e.

3100

p.n.e.

3000

p.n.e.

2550

p.n.e.

1600

p.n.e.

1500

p.n.e.

588

p.n.e.

500

p.n.e.

360

p.n.e.

355

p.n.e.

323

p.n.e.

190

p.n.e.

99

p.n.e.

82

p.n.e.

62

p.n.e.

7

p.n.e.

Zvezdana mapa u pećini Brunikel
Zvezdana mapa u pećini Brunikel

Žak Žober, Sofi Verhajden (Jacques Jaubert, Sophie Verheyden) i ostali nenavedeni autori upravo objavljenog “Pisma” od 25.05.2016. u online časopisu “Nature magazine” pod nazivom “Rane građevine neandertalaca u dubinama Brunikel Pećine na jugozapadu Francuske”…

Saznajte više
Maršakov Lunarni kalendar
Maršakov Lunarni kalendar

Aurignacijski LUNARNI KALENDAR(izv. Aurignacian Lunar Calendar) Najstariji Lunarni kalendar i prva identifikovana sazvežđa u tzv. pećinskoj umetnosti nađenoj u Francuskoj i Nemačkoj. Astronomi-sveštenici ovih kasnih gornjopaleolitskih kultura su razumeli matematičke odnose i vremenske pauze i…

Saznajte više
Paleolitska pećina Lasko
Paleolitska pećina Lasko

Paleolitska pećina Lasko se nalazi u čitavom kompleksu pećina blizu sela Montinjak na jugoistoku Francuske u regiji Dordonji; poznata po pećinskim slikama na svodu koje potiču iz ranog tzv. Magdalenskog doba sa kraja Paleolita i nastale su, po najskromnijim procenenama, oko 15.300 godine pre n.…

Saznajte više
Sfinga – vizija neba sa zvezdanim časovnikom
Sfinga – vizija neba sa zvezdanim časovnikom

Velika Sfinga na platou Gize je isklesana od ogromnih blokova peščanika a položajem je orijentisana u pravcu istoka (29.97528° Sever; 31.1375° Istok) ka tački na horizontu na kojoj je najverovatnije u zoru izlazilo prvo sazvežđe Lava u trenutku kada je izgrađena u eri Lava (10.500 – 8…

Saznajte više
Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji
Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji

Da li ste ikad putovali na krajnji jug Egipta? Ovo je mesto gde možete doći na samo par koraka od jednog među prvim mestima gde se praktikovala nauka na svetu, podignutom da bude uporište znanja i praistorijska naučna institucija. Zove se „Nabta Plaja“ a uvreženo je mišljenje da je ovo pr…

Saznajte više
Starčevačka kultura
Starčevačka kultura

U prvim neolitskim naseljima zemunica Starčevačke kulturne grupe osnovanim pre 7000 godina na Gardošu u Zemunu, u beogradskim opštinama Grocka, Vinča, selima Grabovac, Stubline i Zvečka nađeno je i mnogo grnčarije vrlo dobre izrade bombastog oblika ukrašene ornamentalnim motivima urezanim i…

Saznajte više
Solarni krugovi Gošek
Solarni krugovi Gošek

Piter Bil i Fransoa Berteme su 2002. godine otkopali kružnu formaciju u okolini Gošeka (Nemačka) iz 5000 godine pre n. e. ispravljajući mapu neolitske Evrope. Prof. Bil, (ex. Hale- Vitenberg Univ. sada predavač Kebridž Univ.) locirao je nalazište pomoću sistema za globalno određivanje (GPS)…

Saznajte više
Astrologija i pismenost u Mesopotamiji i Vinči
Astrologija i pismenost u Mesopotamiji i Vinči

Astrologija potiče iz Mesopotamije. Drevna civilizacija „plodne doline Mladog meseca” („Fertile Crescent”) je od početka VI milenijuma pre n.e. bila smeštena između reka Tigra i Eufrata (Irak) je dala carstva Sumera, Akada, Hetita, Parćana. Vavilonski sveštenici su pravili zvezdane kar…

Saznajte više
Nebo starih Egipćana
Nebo starih Egipćana

Osnov najranijeg egipatskog kalendara su bili Lunarni ciklusi i tako nije moglo da se predvidi najkritičniji događaj u njihovim životima: početak godišnje poplave Nila. Ubrzo su primetili značaj prve zvezde koja izlazila na horizontu „Zvezda Pas” odn. Sirijus sazvežđa Canis Major. Dan ka…

Saznajte više
Stounhendž
Stounhendž

Stounhendž (3100 godina pre n. e.), praistorijski kameni krug u Viltšajeru (Velika Britanija) sačinjen je od velikih klesanih megalita. Tadašnja sofisticirana megalitska opservatorija i kalkulator položaja zvezda na nebu je omogućila izračunavanje vremena za početak svih poljoprivrednih rado…

Saznajte više
Zigurat iz Ura
Zigurat iz Ura

Između reka koje presecaju plodnu dolinu Mesopotamije (današnji Irak) naselili su se od Sumera prvi Ubaidi u periodu između 4.000 i 3.500 godina pre n. e. i izgradili gradove: Ur, Vavilon i Urak. Ur, prvi grad nikao južno od reke Eufrat na obodu pustinje al-Hajar bio je najbogatiji. Vavilon, hro…

Saznajte više
Velika piramida – Zodijačka arhitektura
Velika piramida – Zodijačka arhitektura

Tri velike piramide na platou Gize su najčudesniji istorijski spomenici drevnog Egipta i najveći spomenici arhitekture na svetu – piramida faraona Kufua, piramida faraona Kefra i piramida faraona Menkarea. Piramida faraona Kufua je bila najvišlja poznata svetska građevina preko 3.800 godin…

Saznajte više
Nebeski disk – Nebra
Nebeski disk – Nebra

Nebeski disk pokazuje najstariju predstavu astro-fenomena na svetu. Prikazuje dnevno i noćno nebo na pozadini apstraktnog prikaza zvezdanog neba uz opis i sliku Sunčevog i Mesečevog hoda preko nebekog svoda. Noćno putovanje broda preko nebeskog okeana je tu prvi put pronađeno i simbolično prik…

Saznajte više
Kineska astrologija
Kineska astrologija

U Kini upravljanje svih ljudskih aktivnosti prema kretanju Sunca, Meseca i zvezda uključujući kardinalnuorijentaciju građevina u prostoru može da se prati već od neolitskih kultura 5000 godina pre nove ere. Kao što se kaže i u rečima Sima Kijana (engl. transkr. Sima Qian) oko 100 g. pre n. e…

Saznajte više
Zoroaster
Zoroaster

U različitim Zoroasterijanskim tekstovima uključujući „Bundahishn” govori se o početku svetske istorije, 9.000 godina pre tradicionalno prihvaćenog datuma dolaska njihovog velikog proroka, Zoroastera, godine 588 pre nove ere. Početak sveta je 9.588 godine pre n. e. kada su se po jednom tek…

Saznajte više
Grčki filozofi
Grčki filozofi

Tales iz Mileta (620 – 546 godine pre n. e.), Grčka – Jonija. Filozof i  naučnik koji prvi govori o osnovnim naučnim principima, poreklu materije i supstanci. Osnovao Prirodnu školu filozofije, predvideo pomračenje Sunca 25. maja 585. godine p n.e. Egipatski sveštenici su mu prene…

Saznajte više
Nektanebus II
Nektanebus II

Treći i poslednji faraon iz trinaeste dinastije, poslednji vladar drevnog Egipta rodom iz Egipta (vladao od 360 – 342 godine pre n. e.). Nasuprot verovanju da je Aleksandar Veliki sin makedonskog kralja Filipa II legende tvrde da je dečakov pravi otac bio faraon Nektanebus koji je u to vreme…

Saznajte više
Velika Aleksandrijska biblioteka
Velika Aleksandrijska biblioteka

U Velikoj Aleksandrijskoj biblioteci osnovanoj otprilike 356 g. pre n. e. čuvano je između 400-500,000 knjiga u formi pisanih svitaka papirusa sa spisima naučnika kao što su Aristotel, Arhimedes, Platon… Aleksandar Veliki je na presto Egipta postavio svoga ratnog druga i potonjeg filozofa …

Saznajte više
Beros
Beros

Beros (hald. Bel-Usur ), haldejski, odnosno vavilonski astrolog, hroničar Vavilona i povratka Aleksandra Velikog sa pohoda na zapad 323. godine pre nove ere. Sam kaže u svojim hronikama da je živeo u doba Aleksandra Velikog – Filipovog sina. Osnovao je astrološku školu na ostrvu Kos gde j…

Saznajte više
Hiparhus
Hiparhus

Hiparhus (oko 190 g. pre n. e. – oko 120 g. pre n. e), (lat. Hipparchus), rođen u Nikeji odnosno u današnem Izniku u Turskoj, ali je veći deo života proveo na Rodosu. »ALMAŽEST» ( Almagest ), delo Ptolomeja (iz drugog veka pre nove ere) predstavlja glavni izvor saznanja koja danas posed…

Saznajte više
Nakovanski Zodijak
Nakovanski Zodijak

Hrvatski znanstvenik dr. Stašo Forenbaher s Antropološkog instituta u Zagrebu je sa svojom ekipom prije desetak godina u arheološkom nalazištu Spila u Nakovani na Pelješcu otkrio dijelove astrologove ploče iz 100. godine prije Krista. O tom iznimno rijetkom arheološkom nalazu, nazvanom Zodija…

Saznajte više
Antikitera
Antikitera

Mehanizam sa Antikitere je drevna grčka analogna mašina (takođe se opisuje kao prvi “mehanički računar”) za računsko određivanje astronomskih pozicija nebeskih tela. Koristio se za predviđanje astronomskih pozicija i eklipsi za kalendarske i astrološke svrhe. Otkrio ga je 1901. …

Saznajte više
Komagenski Lav
Komagenski Lav

Horoskop „Komagenski Lav“ predstavlja reljef astralnog lava u Nehmrutdahuh (tur. Nemrut Dağı; engl. transkr. NEHM-root dah-uh) u Turskoj koji predstavlja sazvežđe Lava. Srp mladog meseca je prikazan na grudima Lava; planete Jupiter, Merkur i Mars su prikazane iznad lavovih leđa (nađeni pra…

Saznajte više
Biblijski Magovi
Biblijski Magovi

Najveća astrološka priča je biblijska priča o Vitlejemskoj zvezdi. “Iz biblijskog teksta je sasvim očigledno da se ovde radilo o nebeskoj pojavi jedne sasvim posebne vrste. Ako mislimo na jedan iznenadni svetli bljesak na nebeskom svodu, onda dolaze u obzir samo dve mogućnosti, ne uzimajući…

Saznajte više

Saznajte šta vam zvezde poručuju

Natalna karta

Natalna karta

PDF

Natalna karta tj. vaš lični horoskop, grafički je prikaz planeta na nebu u trenutku vašeg rođenja. Poručite PDF knjigu vašeg ličnog horoskopa sa tumačenjima svih aspekata iz vaše natalne karte.

4.990 RSD

Saznajte više
Online astrološke konsultacije

Online astrološke konsultacije

30 min

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa trenutnom životnom situacijom, ljubavne dileme ili neke druge probleme – možete zakazati razgovor sa astrologom i saznati šta Vam zvezde poručuju!

Saznajte više