Kineska astrologija

  • PODELI
PODELI

Kineska astrologija

U Kini upravljanje svih ljudskih aktivnosti prema kretanju Sunca, Meseca i zvezda uključujući kardinalnuorijentaciju građevina u prostoru može da se prati već od neolitskih kultura 5000 godina pre nove ere. Kao što se kaže i u rečima Sima Kijana (engl. transkr. Sima Qian) oko 100 g. pre n. e.: “Od početka čovekog postojanja, zar ima vladaoca koji nije sistematski pratio pokrete Sunca, Meseca i nebeskih tela? ”

U ranom bronzanom dobu, početkom drugog milenijuma pre nove ere pažnja se već koncentriše na cirkumpolarnu oblast kakva je nebo iznad nebeskog boga “di”, i otada nadalje ka Severnom polu ona sve više postaje mesto praktičnog i duhovnog značaja. Polarno-ekvatorijalni naglasak koji Kineska astronomija počinje da uobličava, što je značilo da drevni Kinezi ostaju većim delom ravnodušni prema „helijakalnim“ – sunčanim fenomenima i eklipsi (sunčevoj vidljivoj putanji preko nebeskog svoda. Važna osobina ovog fokusa je upotreba rude sazvežđa Velikih kola (Ursa Major) u svrhu zvezdanog časovnika i identifikacija izvesnih kardinalnih sazvežđa sa pojavom godišnjih doba i njihovih jedinstvenih karakteristika – zelenog zmaja sa prolećem, crvene ptice sa letom, belog tigra sa je seni a tamne kornjače sa zimom. Kako kasnije kaže Sima Kjan: “28 lunarnih boravišta upravljaju sa 12 provincija, a rudo Velikih kola im potvrđuje vlast; poreklo [ovih ideja] je drevno.” Grupisanje 5 planeta, “di”-jevih “Službenika-Regulatora,” pomračenja Sunca i Meseca, i ostali astronomski i atmosferski fenomeni su poimani kao delovi neizbežnih, obično zlokobnih predskazanja. Astronomski dokumenti nisu nađeni u velikom broju među najranijim zapisima, proricanja urezana na kostima iz perioda kasne dinastije Šang (oko 13. v. do sredine 11. v. pre n. e.); ipak, teorija reciprociteta koja je preoblikovala kasniju kinesku astrološku misao već je evidentna. Ono što je prožimalo i putovalo nebesima je moglo i suštinski ostvarivalo uticaj na ljudske poslove, i, tako je, i ljudsko ponašanje moglo i uspevalo da izazove odgovor iz carstva koje leži izvan granica ljudske percepcije. Astralno proricanje je bilo reaktivno i oportuno i, kao i drugde, nikad nije bilo fokusirano na bilo koga osim kralja, već bi se bavilo smo državnim poslovima kao što su određivanje vrste i vremena za žrtvu kraljevskim precima, vreme za žetvu, ratovanje i slično.

 

Kineska astrologija

 

Koreni kineske astrologije sežu čak hiljadama godina u prošlost ali je najveći procvat doživela između 1046. i 250 g. pre n. e. za vreme vladavine Dinastije Džou (1122. g. pre n. e. – 256. g. pre n.e.). Zodijak je postao popularan način da se odredi godina rođenja neke osobe u dinastiji Džou, koja je svoju vladavinu opravdavala “mandatom Neba”, idejom da vladar (“Sin Neba”) vlada po božanskom pravu, ali da njegovo svrgavanje znači da je izgubio taj mandat; i veoma često se koristi i danas. Kineski Zodijak obračunava ciklus od šezdeset godina, u kojoj svaka životinja označava drugačiju godinu. Sve do kasne dinastije Džou, tijaven ili “tianwen”, “očitavanje sa nebeskih linija” ili astrološke prognoze, su kao svoj referentni okvir uzele 28 lunarnih kuća ili ekvatorijalnih ćasovnih ugaonih segmenata po kojima je nebo bilo tada podeljeno. U klasičnoj astrologiji „prostornog alociranja polja“ iz perioda sredine do kraja dinastije Džou, ovih 28 segmenata nejednakih uglovnih dimenzija su bile u korelaciji sa zemaljskim domenima pema različitim šemama. Smeštanje ili alociranje među astralna polja u svrhu prognoziranja je padalo ili u 9 provinsija na koje je poimano da je Kina tradicionalno bila razdeljena, ili u 12 ratničkih kraljevstava kasne dinastije Džou, čiju je potonje uništenje od strane dinastije Kin (engl. transktr. Qin ) dovelo do stvaranja i ustanovljenja JEDINSTVENOG UJEDINJENOG CARSTVA KINE 221 godine pre nove ere. Klasičan opis posla kraljevskog astrologa se može naći u kanonskom tekstu iz 3. v. pre n. e. pod nazivom „Rituali Džou“ (The Rites of Zhou): Bao Džang Ši (engl. trnaskr. Bao Zhang Shi) se bavi zvezdama i nebesima, zapisujući njihove promene i kretanje zvezda i planeta, Sunca i Meseca, da razluči odgovarajuće trendove u zemaljskom svetu, da bi uočio razliku (prognozirajući) dobru i zlu sreću. On deli teritorije 9 oblasti carstva prema njihovoj zavisnosti od pojedinih nebeskih tela; sva vojvodstva i teritorije su povezana sa različitim zvezdama, sve to na bazi njihovog uspeha ili nesreće može da se potvrdi. On prognozira , prema 12 –godišnjem (Jupiterovom ciclusu), dobro i zlo u zemaljskom svetu.

Niko ne zna tačan datum, kao ni ko je u suštini stvorio kineski Zodijak, ali je zvanično identifikovan tokom dinastije Han (206. g. pre n. e. – 220. godine), čija je vladavina bila pre više od 2000 godina i koja je poznata kao zlatno doba kineske filozofije.

 

Kineska astrologija

 

Astrologija je u Kini bila jako povezana sa filozofijom (teorijom o tri harmonije: nebeskoj, zemaljskoj i vodenoj). Ova teorija koristi i dualni princip Jin – Jang (Crno-Belo, Žensko-Muško, Zlo-Dobro) i pet elemenata u ciklusu, gde element Drvo predstavlja Vatru, koja proizvodi Zemlju, koji proizvodi dalje Metal i konačno Vodu. Ovaj koncept je stran zapadnoj školi astrologije. Tu su uključeni UČENJE VUKSING (engl. transkr.‘Wu xing’), 10 zvezdanih uporišnih tačaka koje predstavljaju 5 planeta od kojih je svaka data u jin i jang formi, 12 zemaljskih ogranaka, jedinstveni Mesečev-Solarni kalendar (Mesečev kalendar spojen sa Sunčanim), račun za određivanje vremena koji uključuje godine, mesece, dane i sičene (kineske merne jedinice za vreme).

Nije potrebno reći da je tokom milenijuma korišćen veći broj različitih sistema. Vu Ksing klasično učenje na sledeći način definiše 5 astroloških planeta: Venus-Metal (Beli Tigar), Jupiter-Drvo (Azurno plavi Zmaj), Merkur-Voda (Crna Konjača), Mars-Vatra (Ptica Vermilion koja može a ne mora da se poveže sa pticom Feniks koja je takođe carski heraldički simbol kao i Zmaj), Saturn-Zemlja (Žuti Zmaj). Znakovi koji određuju godine, objašnjava Bil Hajdu (Bill Hajdu), su imali , po tom shvatanju, veći uticaj u odnosu na mesečev znak koji se tek numerički određivao i nije se ni imenovao. Kineski znakovi koji su određivala dva kineska karaktera su se menjali od godine do godine. Prvi karakter je označavao element godine a drugi njen životinski znak, npr. godina „Zemlje- Tigra“. Kinezi su matematički upotrebljavali kalendare sa brojnim odrednicama sa dve decimale, kao što se to radilo u zapadnoj civilizaciji, što važi i za njihov kalendar baziran na ciklusima od 12 godina. Kinezi su ih koristili uporedo što je rezultovalo složenim odrednicama za znakove. U stvari, kineska astrologija je imala po 4 natalna znaka, jedan za godinu, jedan za mesec, jedan za dan i jedan za sat rođenja osobe, i često su ih pominjali kao “ČETIRI STUBA“. Kineski astrolozi nisu striktno deterministi. Otuda su vreme i mesto rođenja osobe kojoj računaju horoskop utvrđeni parametri koji predstavljaju granični okvir unutar kojeg će osoba imati manje-više slobodu odlučivanja o daljnjem životu. Na to šta se dešava unutar ovih okvira utiču ne samo “slobodna volja“ već i eksterni faktori kao što je finansijski status porodice te osobe, njegova kultura, lokalna ekonomija. Prvobitno, osnovna svrha kineske astrologije je ipak bila proricanje sudbine.

176500

p.n.e.

32000

p.n.e.

15300

p.n.e.

10500

p.n.e.

10000

p.n.e.

5300

p.n.e.

5000

p.n.e.

4500

p.n.e.

4236

p.n.e.

3100

p.n.e.

3000

p.n.e.

2550

p.n.e.

1600

p.n.e.

1500

p.n.e.

588

p.n.e.

500

p.n.e.

360

p.n.e.

355

p.n.e.

323

p.n.e.

190

p.n.e.

99

p.n.e.

82

p.n.e.

62

p.n.e.

7

p.n.e.

Zvezdana mapa u pećini Brunikel
Zvezdana mapa u pećini Brunikel

Žak Žober, Sofi Verhajden (Jacques Jaubert, Sophie Verheyden) i ostali nenavedeni autori upravo objavljenog “Pisma” od 25.05.2016. u online časopisu “Nature magazine” pod nazivom “Rane građevine neandertalaca u dubinama Brunikel Pećine na jugozapadu Francuske”…

Saznajte više
Maršakov Lunarni kalendar
Maršakov Lunarni kalendar

Aurignacijski LUNARNI KALENDAR(izv. Aurignacian Lunar Calendar) Najstariji Lunarni kalendar i prva identifikovana sazvežđa u tzv. pećinskoj umetnosti nađenoj u Francuskoj i Nemačkoj. Astronomi-sveštenici ovih kasnih gornjopaleolitskih kultura su razumeli matematičke odnose i vremenske pauze i…

Saznajte više
Paleolitska pećina Lasko
Paleolitska pećina Lasko

Paleolitska pećina Lasko se nalazi u čitavom kompleksu pećina blizu sela Montinjak na jugoistoku Francuske u regiji Dordonji; poznata po pećinskim slikama na svodu koje potiču iz ranog tzv. Magdalenskog doba sa kraja Paleolita i nastale su, po najskromnijim procenenama, oko 15.300 godine pre n.…

Saznajte više
Sfinga – vizija neba sa zvezdanim časovnikom
Sfinga – vizija neba sa zvezdanim časovnikom

Velika Sfinga na platou Gize je isklesana od ogromnih blokova peščanika a položajem je orijentisana u pravcu istoka (29.97528° Sever; 31.1375° Istok) ka tački na horizontu na kojoj je najverovatnije u zoru izlazilo prvo sazvežđe Lava u trenutku kada je izgrađena u eri Lava (10.500 – 8…

Saznajte više
Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji
Nabta Plaja – prva observatorija u ljudskoj istoriji

Da li ste ikad putovali na krajnji jug Egipta? Ovo je mesto gde možete doći na samo par koraka od jednog među prvim mestima gde se praktikovala nauka na svetu, podignutom da bude uporište znanja i praistorijska naučna institucija. Zove se „Nabta Plaja“ a uvreženo je mišljenje da je ovo pr…

Saznajte više
Starčevačka kultura
Starčevačka kultura

U prvim neolitskim naseljima zemunica Starčevačke kulturne grupe osnovanim pre 7000 godina na Gardošu u Zemunu, u beogradskim opštinama Grocka, Vinča, selima Grabovac, Stubline i Zvečka nađeno je i mnogo grnčarije vrlo dobre izrade bombastog oblika ukrašene ornamentalnim motivima urezanim i…

Saznajte više
Solarni krugovi Gošek
Solarni krugovi Gošek

Piter Bil i Fransoa Berteme su 2002. godine otkopali kružnu formaciju u okolini Gošeka (Nemačka) iz 5000 godine pre n. e. ispravljajući mapu neolitske Evrope. Prof. Bil, (ex. Hale- Vitenberg Univ. sada predavač Kebridž Univ.) locirao je nalazište pomoću sistema za globalno određivanje (GPS)…

Saznajte više
Astrologija i pismenost u Mesopotamiji i Vinči
Astrologija i pismenost u Mesopotamiji i Vinči

Astrologija potiče iz Mesopotamije. Drevna civilizacija „plodne doline Mladog meseca” („Fertile Crescent”) je od početka VI milenijuma pre n.e. bila smeštena između reka Tigra i Eufrata (Irak) je dala carstva Sumera, Akada, Hetita, Parćana. Vavilonski sveštenici su pravili zvezdane kar…

Saznajte više
Nebo starih Egipćana
Nebo starih Egipćana

Osnov najranijeg egipatskog kalendara su bili Lunarni ciklusi i tako nije moglo da se predvidi najkritičniji događaj u njihovim životima: početak godišnje poplave Nila. Ubrzo su primetili značaj prve zvezde koja izlazila na horizontu „Zvezda Pas” odn. Sirijus sazvežđa Canis Major. Dan ka…

Saznajte više
Stounhendž
Stounhendž

Stounhendž (3100 godina pre n. e.), praistorijski kameni krug u Viltšajeru (Velika Britanija) sačinjen je od velikih klesanih megalita. Tadašnja sofisticirana megalitska opservatorija i kalkulator položaja zvezda na nebu je omogućila izračunavanje vremena za početak svih poljoprivrednih rado…

Saznajte više
Zigurat iz Ura
Zigurat iz Ura

Između reka koje presecaju plodnu dolinu Mesopotamije (današnji Irak) naselili su se od Sumera prvi Ubaidi u periodu između 4.000 i 3.500 godina pre n. e. i izgradili gradove: Ur, Vavilon i Urak. Ur, prvi grad nikao južno od reke Eufrat na obodu pustinje al-Hajar bio je najbogatiji. Vavilon, hro…

Saznajte više
Velika piramida – Zodijačka arhitektura
Velika piramida – Zodijačka arhitektura

Tri velike piramide na platou Gize su najčudesniji istorijski spomenici drevnog Egipta i najveći spomenici arhitekture na svetu – piramida faraona Kufua, piramida faraona Kefra i piramida faraona Menkarea. Piramida faraona Kufua je bila najvišlja poznata svetska građevina preko 3.800 godin…

Saznajte više
Nebeski disk – Nebra
Nebeski disk – Nebra

Nebeski disk pokazuje najstariju predstavu astro-fenomena na svetu. Prikazuje dnevno i noćno nebo na pozadini apstraktnog prikaza zvezdanog neba uz opis i sliku Sunčevog i Mesečevog hoda preko nebekog svoda. Noćno putovanje broda preko nebeskog okeana je tu prvi put pronađeno i simbolično prik…

Saznajte više
Kineska astrologija
Kineska astrologija

U Kini upravljanje svih ljudskih aktivnosti prema kretanju Sunca, Meseca i zvezda uključujući kardinalnuorijentaciju građevina u prostoru može da se prati već od neolitskih kultura 5000 godina pre nove ere. Kao što se kaže i u rečima Sima Kijana (engl. transkr. Sima Qian) oko 100 g. pre n. e…

Saznajte više
Zoroaster
Zoroaster

U različitim Zoroasterijanskim tekstovima uključujući „Bundahishn” govori se o početku svetske istorije, 9.000 godina pre tradicionalno prihvaćenog datuma dolaska njihovog velikog proroka, Zoroastera, godine 588 pre nove ere. Početak sveta je 9.588 godine pre n. e. kada su se po jednom tek…

Saznajte više
Grčki filozofi
Grčki filozofi

Tales iz Mileta (620 – 546 godine pre n. e.), Grčka – Jonija. Filozof i  naučnik koji prvi govori o osnovnim naučnim principima, poreklu materije i supstanci. Osnovao Prirodnu školu filozofije, predvideo pomračenje Sunca 25. maja 585. godine p n.e. Egipatski sveštenici su mu prene…

Saznajte više
Nektanebus II
Nektanebus II

Treći i poslednji faraon iz trinaeste dinastije, poslednji vladar drevnog Egipta rodom iz Egipta (vladao od 360 – 342 godine pre n. e.). Nasuprot verovanju da je Aleksandar Veliki sin makedonskog kralja Filipa II legende tvrde da je dečakov pravi otac bio faraon Nektanebus koji je u to vreme…

Saznajte više
Velika Aleksandrijska biblioteka
Velika Aleksandrijska biblioteka

U Velikoj Aleksandrijskoj biblioteci osnovanoj otprilike 356 g. pre n. e. čuvano je između 400-500,000 knjiga u formi pisanih svitaka papirusa sa spisima naučnika kao što su Aristotel, Arhimedes, Platon… Aleksandar Veliki je na presto Egipta postavio svoga ratnog druga i potonjeg filozofa …

Saznajte više
Beros
Beros

Beros (hald. Bel-Usur ), haldejski, odnosno vavilonski astrolog, hroničar Vavilona i povratka Aleksandra Velikog sa pohoda na zapad 323. godine pre nove ere. Sam kaže u svojim hronikama da je živeo u doba Aleksandra Velikog – Filipovog sina. Osnovao je astrološku školu na ostrvu Kos gde j…

Saznajte više
Hiparhus
Hiparhus

Hiparhus (oko 190 g. pre n. e. – oko 120 g. pre n. e), (lat. Hipparchus), rođen u Nikeji odnosno u današnem Izniku u Turskoj, ali je veći deo života proveo na Rodosu. »ALMAŽEST» ( Almagest ), delo Ptolomeja (iz drugog veka pre nove ere) predstavlja glavni izvor saznanja koja danas posed…

Saznajte više
Nakovanski Zodijak
Nakovanski Zodijak

Hrvatski znanstvenik dr. Stašo Forenbaher s Antropološkog instituta u Zagrebu je sa svojom ekipom prije desetak godina u arheološkom nalazištu Spila u Nakovani na Pelješcu otkrio dijelove astrologove ploče iz 100. godine prije Krista. O tom iznimno rijetkom arheološkom nalazu, nazvanom Zodija…

Saznajte više
Antikitera
Antikitera

Mehanizam sa Antikitere je drevna grčka analogna mašina (takođe se opisuje kao prvi “mehanički računar”) za računsko određivanje astronomskih pozicija nebeskih tela. Koristio se za predviđanje astronomskih pozicija i eklipsi za kalendarske i astrološke svrhe. Otkrio ga je 1901. …

Saznajte više
Komagenski Lav
Komagenski Lav

Horoskop „Komagenski Lav“ predstavlja reljef astralnog lava u Nehmrutdahuh (tur. Nemrut Dağı; engl. transkr. NEHM-root dah-uh) u Turskoj koji predstavlja sazvežđe Lava. Srp mladog meseca je prikazan na grudima Lava; planete Jupiter, Merkur i Mars su prikazane iznad lavovih leđa (nađeni pra…

Saznajte više
Biblijski Magovi
Biblijski Magovi

Najveća astrološka priča je biblijska priča o Vitlejemskoj zvezdi. “Iz biblijskog teksta je sasvim očigledno da se ovde radilo o nebeskoj pojavi jedne sasvim posebne vrste. Ako mislimo na jedan iznenadni svetli bljesak na nebeskom svodu, onda dolaze u obzir samo dve mogućnosti, ne uzimajući…

Saznajte više

Saznajte šta vam zvezde poručuju

Natalna karta

Natalna karta

PDF

Natalna karta tj. vaš lični horoskop, grafički je prikaz planeta na nebu u trenutku vašeg rođenja. Poručite PDF knjigu vašeg ličnog horoskopa sa tumačenjima svih aspekata iz vaše natalne karte.

4.990 RSD

Saznajte više
Online astrološke konsultacije

Online astrološke konsultacije

30 min

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa trenutnom životnom situacijom, ljubavne dileme ili neke druge probleme – možete zakazati razgovor sa astrologom i saznati šta Vam zvezde poručuju!

Saznajte više